.

woensdag 9 maart 2016, 20:59:52 uur
.
.

Wachten op de grote Boem
.
.

D e Gif-Bom-Trein rijdt weer. Door Heerlen.
Vorig jaar winter werd hij stilgelegd.
Het gemeentebestuur van Heerlen vond het niet langer verantwoord.

Boven Maankwartier spoorbaan station en binnenstad staan grote kranen te
draaien die van alles op het spoor en de treinen, de reizigers kunnen laten
vallen.

De heimachine voor aanpalend Maankwartier Zuid aan het spoor trilt alles
uit elkaar.

De ritten van de Gif-Bom-Trein dwars door zeer dichtbevolkt gebied van
Woonboulevard, stadscentrum Heerlen en op twintig centimeter van het
Maankwartier werden na publicaties in deze blog en telefoongesprekken met
ProRail stopgezet.

Het treingeleidingscentrum van ProRail heeft echter besloten ze weer te
laten rijden. Het gewone "parcours" traject van deze treinen is overvol.
Bij reparaties en storingen valt het hele treinverkeer uit. Dan wordt de
reserve-lijn over Heerlen ingezet.

Niemand is zich van het gevaar bewust. De brandweer weet niet wat te doen
bij een calamiteit. Er wordt nooit geoefend. De telefoonnummers en wagon-
ladingen-inhoud op de wagons kloppen niet. Er wordt niets gecontroleerd. De
treinen rijden met vastlopende remmen. Gloeiende remblokken en wielbanden
kunnen zó afspringen. De onderhoudstoestand en betrouwbaarheid van
afsluiters zijn onbekend.

De wagens bevatten ammoniak, zwavelzuur, stikstof, vloeibaar heliumgas in
grote hoeveelheden.

De Duitse machinisten van DB Schenker en Vossloh zijn oververmoeid. Ze werken soms
twaalf uur aan een stuk. Op alcoholgebruik en rijvaardigheid wordt niet
gecontroleerd. Ze rijden vaker door rood. Hun locomotieven hebben niet het
Nederlandse beveiligingssysteem. Emplacement Heerlen heeft een gevaarlijke
bocht bij Woonboulevard watertoren Zeswegen.

Oud-veiligheidsspecialist No Voncken van DSM in Ten Esschen heeft al vaak
voor deze levensgevaarlijke treinen gewaarschuwd.
Net als in het wegtransport moeten er volgens hem aparte treinroutes en
trajechten komen waarover deze gevaarlijke stoffentransporten uitsluitend
mogen worden gehouden. Die moeten buiten de steden en dichtbevolkte
gebieden liggen. Desnoods met omleidingen in aangrenzend buitenland België.

In België en Duitsland zijn voorgaande jaren relatief veel ernstige
ongelukken en rampen met deze treinen gebeurd. Statistisch gezien moet er
ook bij ons binnenkort zo'n ernstig ongeluk gebeuren.

Over deze gif-bom-treinen werd een documentaire uitgezonden:
http://juzonieuws.nl/files/goederenspoorcontrole-1-.mpg

Over het direct gevaarzettend karakter van deze treinen door Heerlen staat
in deze rubriek het vorige artikel:
http://www.juzonieuws.nl/spoorwegen/pg000012.htm

De treinen hebben de bestemming Rotterdam-Roermond-DSM Geleen-Heerlen-
Herzogenrath-Aken-Stolberg de Glasfabrieken van Saint Gobain.

Ze worden "op afroep" besteld omdat de productie van auto- en treinruiten
soms plotseling onverwacht aantrekt.

Eerder vorig jaar stonden de fabrieken op de nominatie gesloten te worden.
Saint Gobain Antwerpen Glas is al gesloten. Arbeiders protesteerden op de
Markt van Aken.

Het is wachten op het eerste grootschalige trein-rampongeluk in Heerlen met
veel doden en gewonden.
.
.
.

Jules Zollner.
.
.
.

Previous Home Next

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. -- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl