-.-
11-03-14, 21:30
-.-
A ndermaal heeft wiet-burgemeester Paul Depla van Heerlen van de Verenigde
Lijsttrekkers een flinke draai
om de oren gekregen. En terecht. Het is zaak dat iedereen op het CDA stemt
en wel daarom:

-.-

CDA-lijsttrekkers tegen
gereguleerde wietteelt


LIMBURG
Meer dan 100 CDA lijsttrek-
kers uit het hele land hebben
zich in een manifest uitgespro-
ken tegen de proef met geregu-
leerde wietteelt.

Zij laten hier-
mee een tegengeluid horen op
het manifest 'Joint regulation',
een initiatief van de Heerlense
burgemeester Paul Depla,

waarin 35 gemeenten zich uit-
spraken voor een proef waarbij
de overheid wiet gaat telen om
hennepplantages tegen te kun-
nen gaan.

In Limburg gaat het om de
lijsttrekkers van Venlo, Beek,
Eijsden-Margraten, Echt-Suste-
ren, Nuth, Vaals en Simpelveld.

De CDA-lijsttrekkers noemen
de oproep van de burgemees-
ters een volstrekt verkeerd sig-
naal.

"We moeten af van de
romantiek rond de joint. Drugs
zijn schadelijk en moeten niet
onder staatstoezicht worden
geproduceerd en verstrekt."

Zij roepen de burgemeesters
op het hoofd niet in de schoot
te leggen in hun aanpak van
drugscriminaliteit,

maar te kie-
zen voor het welzijn van hun
inwoners.

"Er is geen ouder die
staat te juichen als zijn of haar
kind gaat blowen. Het CDA
staat naast de ouders, die hun
kinderen willen beschermen
tegen de schade en risico's van
softdrugs."

Volgens de CDA-lijsttrekkers
blowen Nederlandse scholie-
ren twee keer zoveel als hun
Europese leeftijdsgenoten.

De
lijsttrekkers bepleiten een ver-
dere terugdringing van het aan-
tal coffeeshops; uit de wijken en
zeker niet in de buurt van scho-
len.

Daarnaast willen ze een
intensievere aanpak van de ille-
gale wietteelt door intensievere
controles en betere samenwer-
king tussen de politie, inspec-
ties en gemeentelijke diensten.

De Maastrichtse CDA-lijst-
trekker Vivianne Heijnen is n
van de vele Limburgse CDA'ers
die de petitie niet getekend
heeft.

`De nadruk van het mani-
fest had op de oplossing van de
overlast moeten liggen. Het is
goed dat er landelijk aandacht
voor het drugsprobleem is,
maar in Maastricht zoeken we
oplossingen om het probleem
tegen te gaan.

Gezien de Euegi-
onale ligging van Maastricht 1
zijn we op zoek naar oplossin-
gen op de Europese schaal:'

De roep voor een proef met
gereguleerde wietteelt is
afkomstig van burgemeester
Paul Depla van Heerlen.

Hij roept de poli-
tiek in Den Haag op om de
ogen niet langer te sluiten voor
de problematiek in de grensge-
bieden met hennepplantages.

Deze leveren groot gevaar voor
de omgeving op. Doordat hier-
voor illegaal stroom wordt
afgetapt, is er een grote kans op
brand in een woning met een
wietkwekerij.

Frank Benneker

---GezienHeerlenNoord
09-03-2014 p 9

-.-
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Commentaar

E r staat de nieuwe gemeenteraadsleden, die tot nu toe, in de geschiedenis
van Nederland,
niet zoveel hoefden te doen, nog heel wat vreugdevol werk te wachten.

Te weten: beleidsvoorbereiding en laten uitvoeren van:
jeugdzorg, thuiszorg, AWBZ, werk, inkomen en participatie.

De raadsleden zijn daar niet voor geschikt.
Ze kennen, kunnen en weten er niets van, en ze doen ook geen enkele moeite.
De ambtenaren zullen het moeten doen.

Er komt dus niet zoveel goeds van terecht.

Daarbij komt, dat er vooral in Zuid Limburg nogal heel wat fout zit,
op het gebied van de gemeentebesturen.
Het duurt daarbij alleen nog heel lang, zeker nog tien jaar, voor de
gemeentelijke
herindeling tot stand komt, te weten:
een gemeente Noordlimburg: Venlo, Weert, Roermond, Echt Susteren,
een gemeente Zuid Limburg: Sittard, Geleen, Heerlen, Maastrict.

Zo ver zijn ze in aangrenzend Noordrijnwestfalen met Düsseldorf Keulen en
Aken al lang.
En ook in Belgisch Limburg met Hasselt, Leopoldsburg en Luik.

De gemeente Meerssen (zie foto) neemt daarbij een eigenaardige, moeilijke
en haast onmogelijke plaats in.

Daar concentreren zich alle moeilijkheden en ergernissen, onenigheden,
ruzies, calamiteiten
en excessen die maar mogelijk zijn, de komende maanden.

We zullen zien.

Het wordt 'n
BARRE tijd.

Het is het beste dat de burgers de burgers en elkaar niet,
in de ogen zien.

Er gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, in Zuid-Limburg.
Het is er politiek verregaand onfris.
Het functioneren van normale, fatsoenlijke mensen diep onwaardig.

-.-

___________________________________________________________________________________________________
Previous HomeKlik op de ikoontjes hierboven voor de rubrieksvoorpagina, of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpagina. --- Mail: blog@juzonieuws.nl