maandag 22 februari 2016, 17:34:44 uur
.
De geborgenheid van het
Bisschoppelijk College

.
D e digitale versie van het Lustrumjaarboek Bisschoppelijk College
Schöndelen 1981-1986
verscheen onlangs en voor de meeste lezers die het
Roermondse BC meemaakten van vér vóór die tijd (die nu de zeventig jaar al
lang zijn gepasseerd) is dat altijd een mooi moment van lichte weemoed.
(Downloaden).

De meeste oud-BC'ers vragen zich "in gemoede" af hoe het met de anderen,
met de school, en met de jolige veilige geborgenheid van onderwijs,
stadsleven, verenigingen en opvoeding, bij het lezen van het jaarboek, is
gegaan.

Er zijn nog wel reunies van "Schöndelen" geweest maar die werden slechts
door heel weinig reunisten "van het eerste uur" bezocht. Je kwam ook bijna
geen bekenden meer tegen.

Toch is het lezen van dit jaarboek een onverdeeld plezier, alleen al door
de kronieken en terugblikken op gebeurtenissen en ontwikkelingen van het
oude BC en gymnasium vanaf vlak na de oorlog.

Veel bekende leraren en situaties van de school kom je tegen in het boek.
Het waren grootheden die alleen bestonden in de schoolgemeenschap, met geen
enkele reflectie of interactie met de buitenwereld. Ze hadden landelijke
faam, maar buiten de school in de stad kende niemand ze.

De school bestond eigenlijk uit één geheel internaat, ook al maakten
natuurlijk de stads- en buitenexternen het grootste deel ervan uit.

Dat de Roermondse school juist door die ideale afgeslotenheid een zeer
sterk stempel drukte op opvoeding en opleiding van jonge mannen, die hun weg
perfect geslaagd gevonden hebben in de wereld staat buiten kijf.

De schoonheid en het waardevolle van de degelijke katholieke geest en sfeer
van de school zijn zonder moeite verdedigd en behouden gebleven bij veruit
het merendeel van de Collegianen waar ze zich later ook maar in de wereld
hebben bevonden.

De storm van de ruwe wrede meedogenloze en onredelijke ontkerstening ging
niet alleen volledig aan het BC in al zijn vormen voorbij, maar vooral ook
aan leerlingen, leraren en ouders verzorgers van en voor iedereen die bij
College en gymnasium waren verbonden.

De grootste kracht van BC Roermond en Schöndelen lag en ligt wel in het
feit dat alle leerlingen en leraren ook na hun schooltijd en jeugd met
elkaar verbonden en "vertrouwelijk" bleven. Je kon en kan altijd
terugvallen op een (oud-) collegiaan. Vermelding van klas klasgenoten en
medeleerlingen zijn altijd voldoende om hulp en voorrechten sterk en
goedbeschermd in te roepen en te genieten die anderen niet hebben.

Verenigingen als Stadsexternen-academie, "E.K." (Eucharistische Kruistocht)
en Culturele Sociëteit (voor de sport: TC Volley met eigen tennisbanen en
zwembad op Schöndelen) hebben de BC'ers voor hun leven gestempeld en
gevormd tot degelijke staatsburgers en beroepsbeoefenaren, voor wie de oude
normen en waarden van fatsoen respect en integriteit nog steeds gelden. En
dat ook zullen blijven doen.
.
.
.

Jules Zollner.


.
.

Previous Home Next

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.

-- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl