donderdag 28 september
2017, 16:27:07 uur


H et doek valt, voor de
WSJ Europe. Maar is dat
erg? Voor de
nieuwsvoorziening van
de allerhoogste
kwaliteit, die er was?
Nee. Die blijft. Veel
gedifferentieerder,
sneller, bereikbaar, en
vooral veel effectiever.

Dat was het kenmerk.
Van de
nieuwsvoorziening WSJ.
De Europese editie was
daarin veel sterker dan
de Amerikaanse. Beiden
concurreerden en
commentarieerden
elkaar in macht,
zeggenskracht, en
bepaling van het
wereldgebeuren.

Niet de machthebbers
van de wereld, Trump,
Poetin, Macron, Merkel,
Xi Jin Ping, Kim Jong
Un, bepalen wat er in de
wereld gebeurt. Het zijn
de journalisten van de
WSJ. Zij lopen achter de
leiders aan en sturen ze
bij. Ze vertalen zoals
het hun en de
wereldleiding uitkomt.
De journalistiek van de
WSJ is de grootste
wereldmacht. Die boven
alle andere ter wereld
uitsteekt.

Het is daarom jammer
voor de zelfstandigheid
der volkeren, de
anti-Prawda-voorlichtin
gs tendens, dat de WSJ
(e) stopt. De krant was
de machtigste der aarde.
Het verdwijnen ervan
heeft iedereen twintig
jaar geleden zien
aankomen. De taak en
de rol wordt
overgenomen door de
concurrentie.

Niet in geestelijke zin.
De makers hebben allen
een goed heenkomen
gevonden. De stoffelijke
vorm, papier, film,
aluminium, "tickertape",
telex, telefoon, om in
productiestadia te
spreken, heeft voorgoed
afgedaan. En daarmee
ook, de romantiek. De
romantiek van de
productie heeft overal,
in alle denkbare
sectoren, voorgoed en
voor eeuwig afgedaan.

Ook is het zo dat die
allerbelangrijkste man
of vrouw ter aarde,
tegelijk de onooglijkste,
de kleinste, de
dankbaarste, nederigste
ootmoedigste hardst en
secuurst werkende van
de hele krantmakerij,
heeft afgedaan.

Dat zijn en waren nu
nog (te Kelpen) de
"analoge" opmakers,
kolomzetters, belichters,
plaatmakers, drukkers,
transporteurs en
bezorgers van de
gedrukte media. Als de
klant waar ook ter
wereld en in Europa drie
keer de WSJ niet kreeg
zei hij hem op. En kwam
hij nooit meer terug.

De WSJ was daarbij
machtiger en
belangrijker dan de
Washington Post en alle
andere kranten ter
wereld bij elkaar. De
makers ervan, op welk
niveau van de productie
dan ook, hadden het
kostbaarste, duurste
product in handen dat
maar op de wereld te
vinden was en is.
Namelijk, het
mediaproduct dat de
prijs van iedereen en
alles bepaalt. Dáárvoor
kochten "the man in the
street" en de
machthebbers ter
wereld de WSJ.

De productie van de WSJ
was natuurlijk niet
zonder menselijkheid en
romantiek. Aan de
journalistiek werden
niet alleen de
allerhoogste
kwaliteits-eisen gesteld,
net zo goed aan de
gehele grafische en
technische uitvoering en
verzorging.
Betere kwaliteit dan
Heerlen was er op de
wereld niet, ook volgens
onafhankelijke
beoordelingen. Het
grootste compliment.

De order redde de
onderneming van de
ondergang. Nu de
onderneming er niet
meer is, kan aan de WSJ
(e) alleen nog worden
teruggedacht als het
mooiste deel van hun
krantmakersleven.


Photo's: Tom Post, WallStreetJournal Europe.

https://youtu.be/tOktmBWgq7Y


Previous Home

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl