maandag 23 mei 2016, 21:05:21 uur
.
Het is afgelopen
.
I s het wel afgelopen? Nee dat nog niet helemaal. Als je aan je basis-
voorwaarden niet meer kunt voldoen, moet je de tent sluiten. Zo erg zal 't
nog wel niet zijn, maar de Limburgse krant gaat verder als editie van Het
Belang van Limburg. Met op de achterkant een pagina "Nieuws uit Nederlands
Limburg".

De hoofdredacteur heeft onlangs geschreven, dat de krant hele nieuwe wegen
inslaat. Met een nieuwe layout, en niet meer op papier. Achter een
betaalmuur op het Internet. Dat heeft nu plotseling tot gevolg, dat sinds
twee dagen de abonnees losse nummerkopers en adverteerders om het hardst de
deur uit rennen. Cohortsgewijs. Om nooit meer terug te keren.

De krant heeft de strijd met de kleine huis aan huis ook al verloren. Het
grote belangrijke aangrijpende nieuws was al onbereikbaar. Door de
concurrentie en de actualiteit van de televisie. Wat moest de krant dan nu
nog brengen? Niets, helemaal niets meer dat overblijft. Ook het kleine,
kneuterige gezelligheids-nieuws, waar de regionale vroeger zo goed en zo
groot in was, is voorgoed verloren.

De postzegelverzamelaar. De geitenfokvereniging. De plattelandsvrouwen.
Gemeenteraad, wijkagent, schuttersfeest. De huisvlijters.
Gymnastiekverenigingen, welfaretentoonstellingen. De jubilarissen. De
mooisten, van ons volk. Ze zijn in de grond verzonken. Doodverklaard, en
begraven. Vergeten en tot stof vergaan.

We herinneren ons nog Paul Haimon, Robert Franquinet, Sef de Bakker, Sef
Adams. Notabelen van grote klasse en allerwegen bevonden diep respect.
Niemand kent ze meer. De krant heeft er geen plaats meer voor. De krant
heeft nergens plaats meer voor. Het is niet fijn om de mensen die er werken
te zien huilen. Waar moeten ze naartoe? Het lijkt alsof hun hoofd is
afgehakt. Van de ene op de andere dag. Een nieuwe layout. Geen plaats meer
voor wat dan ook. Een betaalmuur. Het einde der tijden. Vijftig jaar
geleden al voorspeld.

Vandaag was staatssecretaris Dekker bij de televisie, L1, op bezoek. Hij
wilde eens weten hoe het met de media gaat. Welnu, niet goed, getuige een
bericht van tien dagen geleden, in de krant. Er werken 150 man.

.
Vrijdag 13 mei 2016
De Limburger pg B13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L 1   b o e k t
  v e r l i e s  v a n   
z e s   t o n
 
door onze verslaggever
................................................
MAASTRICHT - Regionale omroep
L1 heeft 2015 afgesloten met een
verlies van bijna zes ton. Dat is fors
meer dan in 2014 toen het bedrijf
ruim 3000 euro in de min eindig-
de. Dat blijkt uit het gisteren gepre-
senteerde jaarverslag.
Volgens Li is het verlies te wijten
aan het opzijzetten van geld voor
de reorganisatie bij de omroep, die
volgend jaar op stapel staat als ge-
volg van bezuinigingen door het
Rijk. De omroep zegt over voldoen-
de middelen te beschikken om het
verlies op te vangen. Los van de re-
servering spreekt Li van een ,,finan-
cieel goed jaar". De kosten stegen
minder dan 1 procent en de recla-
me-omzet groeide licht. Bij de ra-
dio was sprake van een daling, ter-
wijl de omzetten op televisie en
vooral online stegen.
In het jaarverslag staat verder dat
het mediabedrijf de aandelen van
zijn twee private aandeelhouders te-
rugkoopt. Daardoor wordt Li weer
een volledig publieke omroep. Het
gaat om de aandelen die in bezit
zijn van Media Groep Limburg, ter
waarde van krap twee miljoen eu-
ro, en die van de uit Essent voortge-
komen afvalverwerker Attero
(ruim 442.ooo euro).

.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

De markt is ingestort. Door het wegblijven van herstel uit de economische
recessie, de nog twintig jaar voortgaande reorganisatie uit economische
recessie, heeft niemand meer belangstelling voor nieuws. Nieuws heeft geen
waarde meer. Niemand is van plan, ook maar een cent voor nieuws te betalen.
Er zijn vervangers gekomen en gevonden op Facebook. Of de huis aan huis nog
blijft, staat nog maar te bezien.

Het gebouw in Heerlen wordt momenteel met de grond gelijk gemaakt.
Of de étage in Sittard gehuurd kan blijven is niet zeker.
Journalisten - fotografen werken van huis uit.
Met de smartphone.
Zoals die van het Belang van Limburg.

We moeten voort, vrienden, vriendinnen. We moeten voort.
Voorlopig nog maar even met de ogen heel stijf dicht.
Het is te erg om aan te zien.

.
.
.
.
.
.

Jules Zollner.
.
.
.
.
.

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl