.
.

donderdag 3 september 2015, 19:21:07 uur
.
.

Nieuws heeft geen enkele waarde meer
.

Reorganisatie media
gaat
onverstoorbaar voort

.
A lle voorgaande voorspellingen in de artikelen van deze rubriek komen uit.
.

Het is geen goed teken, maar wel gangbare procedure, dat de gehele leiding
van MGL, directeur, hoofdredacteur, overplaatsing van de "zetel" naar C-
Mill, werd opgeheven.
Zo ging het bij de landelijke kranten ook.
De policy van Concentra is, hoe vriendelijk gemoedelijk en verleidelijk ook
gebracht, dat van de 40 personeelsleden er 4 overblijven.
Al het andere wordt vanuit het "Huis" te Hasselt-Paal-Beringen bediend.
Journalisten moeten behalve verslaggever ook fotograaf en advertentie-
abonnementen-acquisiteur zijn.
Hun werking- doorstroom- en inzetgebied is Zuid-Nederland, en geheel
oostelijk Belgi%.
Het gaat, maar het is keihard werken tegen heel weinig loon.
De beginsituatie, waaruit alle krantenconcerns ter wereld zijn ontstaan.
Vrouw en kinderen kan men er beter niet op nahouden, en geen eigen huis of
bezittingen.
Althans, ze zo snel mogelijk verkopen.
Het technisch personeel van de drukpers te Limburg werd al vervangen door
Polen en Joegoslaven in 12 uurs continudienst aan de pers te Paal, met geen
cao.
De tijden zijn wild, in de media.
Stormtij is nog lang niet afgelopen.

-.-
Geciteerde mediaberichten van vandaag:
-.----(c)---LD Internet, 01-09-15


Een krant met gezag in Limburg

Na twee bewogen jaren vertrekt interim-directeur Loek Radix bij Media Groep
Limburg

D e uitgeverij van deze krant werd in die tijd met moeite losgeweekt van de
Britse kranteninvesteerder Mecom door het Belgische familiebedrijf
Concentra. Marc Vangeel, de directeur van Concentra, gaat nu als interim-
directeur de Nederlandse dochterbedrijven MGL en huis-aan-
huisbladenuitgever A&C Media leiden. "De krant is essentieel voor de
Limburgse samenleving."

door Peter Bruijns
Loek Radix:


Loek Radix trad in de zomer van 2013 als interim-directeur aan bij MGL, met
als belangrijkste opdracht: de krant in veilige andere handen spelen. Dat
is gelukt, De Vlaamse uitgever Concentra kon MGL kopen van durfinvesteerder
Mecom. Verder werd een toekomststrategie voor MGL uitgestippeld.
Loek Radix: "We hebben een aantal serieuze stappen gezet. Ik ben zelf wel
trots op 1Limburg: een heel bijzonder product in samenwerking met omroep
L1. Het is de eerste echte publiek-private samenwerking op nieuwsgebied,
dat is nergens anders vertoond. We wilden drie dingen bereiken met
1Limburg: bereik, bereik, bereik. En dat gaat boven verwachting. We zitten
ruim boven de twintig miljoen pageviews per maand, indrukwekkend."

Wat heeft de krant daaraan?
"1Limburg brengt het snelle, oppervlakkige nieuws, waar mensen de krant
niet meer voor kopen. Door het bereik van 1Limburg proberen we mensen
enthousiast te maken om meer diepgang in onze krant te lezen. Een
belangrijke ontbrekende schakel is nog de vernieuwing van onze eigen
website Limburger.nl, waar straks tegen betaling achtergrondartikelen en
analyses kunnen worden gelezen. Als je hoogwaardige journalistieke
producten levert, kun je dat niet gratis blijven doen."

Maar men wil niet betalen voor nieuws.
Dat is waar. Maar wij bedienen een niche-markt en dat is Limburgs nieuws,
achtergronden en analyses. Op dat punt hebben we een hele sterke positie,
met weinig concurrentie. Dat maakt het makkelijker om onze website af te
schermen met een betaalmuur. Ik ben ook trots op de nieuwe e-paper, de
krant die makkelijk met een app te downloaden is."

Een Australische futuroloog voorspelt het einde van de papieren krant in
2027.
"Het gaat niet goed met de dagbladen. Elke krant kampt al jaren met dalende
aantallen abonnees en minder advertenties. Nog niemand heeft het
toverstokje gevonden om dat probleem op te lossen. Digitalisering is
slechts een deel van de oplossing. Gelukkig zitten we nog relatief goed. We
zijn de vijfde krant van Nederland en verreweg de grootste regionale krant.
Maar die comfortabele positie mag niet leiden tot gemakzucht. We moeten
vernieuwen."

Heeft u hier ook wat geleerd?

"Absoluut ja. Ik ben positief verrast door de kennis en kunde op de
redactie. Hoe onze journalisten een enorm goede voeling hebben met de
Limburgse samenleving. Ik zie veel meer focus op de gebieden waar we goed
in willen zijn. Daardoor heeft de krant autoriteit en gezag en is hij nog
altijd essentieel voor de Limburgse samenleving. Zonder krant zou Limburg
niet bestaan. We verbinden Noord- en Zuid-Limburg. We hebben onze vingers
op een aantal dossiers gelegd die niet boven water zouden zijn gekomen als
er geen krant was geweest.
Elders in Nederland vraagt men zich wel eens af waarom er in Limburg zoveel
aan de hand is. Het antwoord is: hier gaat niet meer mis dan in andere
provincies, maar hier is wel een krant die er bovenop zit."
Marc Vangeel


Marc Vangeel heeft al jaren een drukke baan als directeur van de Vlaamse
krantenuitgever Concentra. Nu wordt hij ook nog interim-directeur van de
dochterbedrijven MGL en A&C Media in Nederlands-Limburg.

Wat bezielt u?
Marc Vangeel: "MGL moet op digitaal gebied een inhaalslag maken. De
uitgeverij gaat de komende periode veel kennis en expertise opdoen van
Concentra en van onze uitgeversgroep Mediahuis. Na het opzeggen van de
samenwerking met Wegener moeten de systemen en processen van de krant
worden aangepast. Ik kan met mijn kennis en contacten een verbindende rol
spelen. We gaan vanuit Belgi% digitale kennis en inzichten overdragen. En
belangrijk onderwerp is: hoe gaan we de consumenten aan ons binden in de
digitale wereld? Tegelijkertijd kan ik op deze nieuwe positie ook snel
leren hoe MGL in elkaar zit. Het is heel belangrijk om de eigenheid van het
bedrijf te begrijpen en verdedigen. Dit is een uitgelezen kans om mij onder
te dompelen in de bedrijfscultuur en in het economisch en sociaal-
maatschappelijk leven in Limburg. Dat is een deel van mijn taak. Ik zie het
als een persoonlijke opdracht om ervoor te zorgen dat men ons niet ziet als
'die Belgen'."

U komt dus niet als crisismanager?
"Nee, ik kom niet herstructureren.We moeten bouwen aan de toekomst. De
resultaten van Media Groep Limburg zijn behoorlijk, maar dat moeten ze ook
blijven. De kosten zijn belangrijk; achter elke succesvolle uitgever zit
een zuinig beleid, maar er moet ook aan de omzet worden gedacht. Die moet
groeien of in ieder geval niet afkalven.We moeten heel hard werken aan de
digitale versnelling van MGL. Ik heb daar ervaring mee en kan ervoor zorgen
dat af en toe specialisten worden ingevlogen. Verder wil ik de 'zachte
waarden' van MGL - de bedrijfscultuur - leren kennen. We hebben geen
patenten, we hebben een unieke krantenformule, die ik wil begrijpen. We
zullen wel heel hard moeten werken. De journalisten werken nu met een mooi
stuk naar een deadline toe. Maar de nieuwe lezer consumeert het nieuws de
hele dag. Hoe gaan we dat aanpakken, terwijl we geen millimeter mogen
verzwakken in de kwaliteit? Het is een heel grote uitdaging om tegelijk een
zeer goede krant te blijven maken en nieuwe paden te bewandelen."

"Ja, maar dat kun je niet simpel kopi%ren, dat moet je vertalen naar de
Nederlandse situatie.We hebben acties die abonnees niet voor een maand maar
voor twee jaar aan ons binden. In die tijd kan de redactie laten zien hoe
mooi de krant is. Na afloop van die actie kunnen we de abonnee veel beter
voor onbepaalde tijd aan ons binden."

Hoe lang blijft u hier als directeur?
"Totdat jullie me beu zijn of als ik denk dat iemand anders het beter kan."

Is de papieren krant in 2027 pass'? "Hij gaat in oplage achteruit en wordt
meer digitaal, maar 2027? No way! Goede, relevante journalistiek zal altijd
blijven."

Gepubliceerd op: 01.09.15 07:00, laatste update: 01.09.15 07:29

-.-

-----RDB------ TMG

Huub Paulissen weg als hoofdredacteur Limburgse kranten
REGIO | 02 september 2015 | reageer | Door onze verslaggever,
Dichtbijredacteur Hubert Haenen

1 / 1


ROERMOND -
Huub Paulissen stapt per 1 oktober op als hoofdredacteur van de
Limburgse kranten.
Paulissen (56) gaat als Projectmanager Portfolio aan de
slag bij de directiestaf van Concentra, het Belgische mediabedrijf dat in
oktober 2014 Media Groep Limburg (MGL) kocht van de Britse uitgeverij
Mecom. De drie adjunct-hoofdredacteuren Han Brinkman, Branko Eijssen en
Bjorn Oostra nemen tijdelijk de taken van de hoofdredacteur waar. Dat
maakte de kranten vandaag bekend.

Met de benoeming van Paulissen wil Concentra op het terrein van het
portfolio, zowel de verbinding tussen de Belgische en Nederlandse tak, als
de afstemming tussen de diverse Nederlandse bedrijfsonderdelen (MGL, A&C
Media en TV Limburg) intensiveren.
De grote baas van Concentra, Marc Vangeel verwacht dat het Belgische
bedrijf kan profiteren van de ervaring en expertise van Paulissen om
bruggen te slaan binnen het concern. "Het redactionele beleid bij de
Limburgse kranten staat goed op de rails. Buiten MGL hebben wij enkele
stevige dossiers die per direct aandacht vragen. Wij hebben waardering voor
de visie van Huub, zijn resultaatgerichtheid en zijn persoonlijke
daadkracht. Daar willen wij graag binnen Concentra gebruik van maken".

Paulissen vindt het na negen jaar als hoofdredacteur een logische stap om
plaats te maken voor een frisse wind op de redactie en verheugt zich op de
nieuwe uitdaging op concernniveau. Hij is sinds 1980 verbonden aan de
Limburgse dagbladen. Tot 1995 als verslaggever, vervolgens in diverse
leidinggevende functies, om in 2006 tot eerste hoofdredacteur van de beide
Limburgse titels te worden benoemd.

Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad zijn naar eigen zeggen met 140.000
abonnees de grootste provinciale krant van Nederland.

Foto ANP

-.-

Commentaar Jules Zollner:
___________________________________________

.
Men zou zich kunnen afvragen hoe het toch komt, dat er geen enkele
belangstelling voor de gedrukte media meer is.

Betaalmuren mislukken, op het Internet.

Mensen zijn niet meer bereid, er ook
maar 'n rooje rotsent voor te betalen. Het blijkt, iedere keer maar weer
opnieuw, dat ze makkelijk zonder nieuws kunnen.
Daarmee vervalt de advertentiemarkt.

Daarmee vervallen ook, de productie, en de consumptie.
Als er niets meer verkocht wordt, staan de machines stil. Gaan de arbeiders
naar huis, de keien op, en de werkloosheid in.
Dat leidt tot absoluut vergaande diepe algehele economische reorganisatie.
En wel voor de zeer lange duur: twintig tot vijftig jaar.

Niemand wil dat geloven. Niemand wit dat aanvaarden.
Men wordt keer op keer met de neus op de feiten gedrukt.

Er zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen:
a. de krant, de media zijn een luxe paradepaardje geworden vol
huilebalkerij;
b. er zijn geen mensen meer die ervoor willen werken met heel weinig loon,
en met heel erg goede capaciteiten en geschiktheid.

24 uur per dag, 360 dagen van het jaar.

Zolang aan deze twee wegbrokkelende steunpilaren van de kranten en van alle
media niets wordt gedaan, zal het steeds sneller en langduriger bergaf
gaan.

Ook hier geldt het gezegde: op schrale grond groeien de mooiste bloempjes.
Als je bij de krant of de media wil werken moet je nooit rijk willen
worden.

De beroeps-jaloezie en haat-nijd in de sector
zijn kolossaal.
Alle uitwassen van de maatschappij weerspiegelen zich
in de journalistiek en in de mediatehniek.
Niemand gunt bij reorganisaties de ander het licht in de ogen.

Reorganisatiecommissies en "Task-Forces" zijn op de hand van de werkgever.
Dat is slecht voor het personeel.
Afvloeiend personeel heeft geen sollicitatie-portfolio.
Dat is slecht voor de hooggespannen kwaliteits-verwachtingen
van de bedrijven in andere sectoren.


Het heengaan van de top-functionarissen
bij MGL De Limburger / Limburgs Dagblad
is, zoals gewoonlijk,
honderdduizend keer mooier voorgesteld dan het is.
.
.
.

.

.

.

Jules Zollner.

.

.

.


Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl