.
maandag 20 juli 2015, 12:49:31 uur
.
.

De concurrentie van
de Kleine Huis aan Huis
.

.
Advertentiemedia-analyse door Jules Zollner
.

.


"Het kleinste torretje
legt altijd
de dikste eikenboom om"


.

.
K oning Filippe van België heeft vandaag in zijn toespraak aan de vooravond
van Nationale Feestdag in België op de televisie gewezen op de twee pijlers
van de nationale en internationale economie die België nog heeft, en dat
zijn: grootscheepse uitbreiding van de handel met China (haven van
Antwerpen) en de allesoverheersende uitbreiding van de Internet-informatie-
services, data-verzameling en verwerking, social media.

In feite gelden die steunpilaren net zo goed voor de Nederlandse economie,
en die van Europa.

Grootste schakel in de aanjaag-sectoren van de economie zijn de
handelsbevordering over het Internet, en sturing van de markt via de
informatie-dragers: advertentie-media en consumenten-bečnvloeding.

De strijd onder de advertentie-media is daarom nog lang niet gestreden. In
de verste verte niet. Hij is pas begonnen.

We zien in voorgaande artikelen, dat de huis aan huis advertentiemedia de
mogelijkheden van de dagbladen geheel de kop hebben ingedrukt. Zonder de
huis aan huis in de concerns waren de dagbladen al lang van het toneel
verdwenen. Ze leiden een kwijnend en noodlijdend bestaan.

In de huis aan huis zijn de "piket-uitzetters" extra alert op nieuwe
ontwikkelingen en richtingen waarheen het bloed van de adverteerders en de
campagneleiders voor de consumenten kan gaan. Daarom hebben de meeste
huis aan huis advertentiemedia tegelijkertijd uitstekend verzorgde websites
opgebouwd. De zeer nabije en tastbare toekomst ligt namelijk in de direct
grijpbare digitale informatie technologie en niet meer in het papier.

Het "milestone"-moment in de planning dat de huis aan huis uitgeverijen aan
alle gezinshoofden in het verspreidingsgebied een gratis tablet zullen
aanbieden, waarop de gehele krant in "every-hour-refresh-system" te zien is
op ieder uur van de dag en van de nacht, is zeer nabij. De papieren
verspreiding van de huis aan huis wordt eerstdaags ingetrokken.

Nergens is de kaalslag onder de huis aan huis kranten
zo schrijnend duidelijk geweest in de achterliggende vijf jaar
als in de Zuid Limburgse Oostelijke Mijnstreek.
Daar verscheen vijf jaar geleden nog iedere dag van de week tot en met zondag
een volledige huis aan huiskrant in broadsheet
of tabloid formaat in de brievenbus.
Gemaakt door evenzoveel verschillende landelijke uitgeverijen.
Ze zijn allemaal stuk voor stuk tegen de keien op gegaan.
Het personeel is met een grote boog de keien op gesmeten.
De revolutie reorganisatie in de media is nergens schrijnender
en openlijker tot stand gekomen.

Ondertussen hebben de grote interregionale en bijna landelijke uitgeverijen
in Nederland, ook in het buitenland gevestigd en ondersteund, in zeer snel
toenemende mate te lijden van "de kleine huis aan huis".

Dagbladen worden niet meer gelezen of gekocht, maar de huis aan huis in
grootformaat (A3) en vol volume (24 - 32 pagina's) verliest nu heel snel
aan lezers-intensiteit en interesse. Het is te veel, te duur en te
onpersoonlijk. De consumenten willen dat niet meer.

De mensen zoeken hun toevlucht om de advertentie-boodschappen binnen
te krijgen in de kleine huis aan huiskrantjes. Die worden al "sinds
mensenheugenis" gedrukt in kleine oplagen op A4, dubbelgevouwen tot A5.

De kwaliteit van de kleine weekblad huis aan huis is onberispelijk. Men
houdt er een eigen website op na, gebruikt 120 grams gegomd papier in full-
colour coldset vlakdruk, een standaard volume van 24 pagina's, en een
oplage van minimaal 15.000 exemplaren per editie(wissel).

Er zijn kleurenfoto's, full-page advertenties met minimaal 14 punts tekst-
broodletter en eigen acquisitie door de slager, de bakker de groenteboer en
de taxichauffeur. Gratis verspreiding, en kosteloze bezorging door vrijwilligers. In
alle stadswijken en dorpen afzonderlijk, van iedere gewestelijke formatie.
Gemaakt in kleine (eenmans) speciaaldrukkerijen die zich toeleggen op
foldering.

Daar kan de "grote huis aan huis" niet tegenop.
De grote huis aan huis, inclusief de dagbladen, staat op de nominatie,
"afgebrand" te worden.

De formule van deze langzaam-kruipend-overwinnende kleine huis aan huis is
al zeer oud. Hij is nooit veranderd. Hij is heel langzaam en rustig,
stabiel betrouwbaar winstgevend geworden. Aan de kleine huis aan huis is,
dankzij de conomische reorganisatie van alle sectoren in het land, de
overwinning.

Eind zestiger jaren van de vorige eeuw begon de uitgever Gilsing in een
groot herenhuis naast de brandweerkazerne van Roermond aan de
Minderbroederssingel met de uitgave van de kleine huis aan huis. Jaques
Reulen uit Herten werd de leider van de uitgeverij. Hij zorgde ervoor dat
de "kleine blaadjes", de kleine huis aan huis overal kwam, in het kleinste
gehucht, in alle huizen, van het gehele Middenlimburgse stadsgewest van 24
gemeenten. En ver daarbuiten.

Reulen maakte de "kleine blaadjes" op A4 alleen in zwartdruk zonder foto's
en dubbelgevouwen en geniet tot A5. Recentelijk nam hij de concurrent, "De
Streekbode" uit Heythuysen over. De gehele oplage doet niet onder voor die
van de A en C Media. De productiekosten bedragen echter minder dan een
tiende dan die van "de grote jongens". De grafisch uitstekend opgemaakte en
opgestelde advertenties van de klanten worden betaald met een paar
dubbeltjes en kwartjes.

Gilsing is een uiterst goedlopende uitgeverij geworden en gebleven die in
staat is, gebleken ook, alle "grote concurrentie" van de grote
dagbladen, en de grote huis aan huis, op de kniëen te dwingen.
Ook in Zuid- en in Noordlimburg konden soortgelijke "kleinuitgeverijen"
sterk tegen de stroom in, blijven voortbestaan. Ze winnen nu hand over hand verder
terrein op de grote jongens. Omdat "de volkswil" dat wil.

De zeer nabije grootscheeps-veranderende ontwikkelingen in de grafische
industrie en sector, de kranten uitgeverijen en mediabedrijven, zijn in
snel toenemende mate niet alleen uiterst interessant, ook uiterst
ingrijpend. Het is zaak goed op te letten. Er gaat nog veel veranderen.

In België voltrekt zich de slag in de huis aan huis tussen (Concentra)
"Keskispas" (Luik, Charleroi, Namen, Dinant, Bergen) en Sudpresse.
De uitbaters van de uitgeverijen en de media staan elkaar daar naar het
leven.
Directeur Van Thillo en hoofdredacteur Vandermeersch van de concurrerende
Persgroep zijn vervallen tot absolute constante dagelijkse onbeheersbare razernij.

Het is van groot belang voor iedere verkoop- en advretentiespecialist en
media-consumenten-richtinggever, ("brainwasher"!) overal in het land, en in
aangrenzend buitenland, dit met uiterste concentratie en preciesie goed en
secuur te volgen. Ook wat de sibsidiërende overheids-geldstromen en de
medezeggenschap in de sectoren betreft.


.
.

Jules Zollner:

"Werken vanuit de underdog in de krantenbusiness: het mooiste wat er is".

.

.

_____________________________________________________________________________________________________

.

.

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl