.

vrijdag 17 juli 2015, 16:26:15 uur
.
.

.

Proficiat!
.

.

.

Een nieuwe krant in Zuid Nederland!
Dat is altijd reden voor de vlag uit!
En een hartelijke gelukwens!


.

H et gebeurt bijna nooit meer, dat er een nieuwe krant komt, in Nederland.
Er gáán er veel meer, dan dat er bijkomen.
Ook al is het een oude krant, met een nieuw jasje.
De opzet is helemaal nieuw.
De uitvoering en inrichting zijn dat ook.
Alle reden voor grote vreugde!

Het is een waagstuk.
Maar het zal wel slagen.
De échte krantmakers en -kenners,
hebben er vertrouwen in.
Dat is al heel wat waard.
Het is de laatste tientallen jaren
niet meer voorgekomen.

Het voortbestaan van de "oude" krant, de Gezien van A en C Media,
hing aan een zijden draad.
De huis aan huis is/was op sterven na dood.
De onkosten waren veel en veel hoger, structureel,
dan de opbrengsten.

Een krant is geen filantropische instelling.
Er moet winst gemaakt worden.
In welke vorm, en op welke manier, dan ook.
Dat kon niet meer, met de oude huis aan huis.
En dat kan ook niet meer, met het huidige dagblad.

Om dat te berekenen, neme men een eenvoudige centimeter.
De omvang van de advertentie-millimeters in een huidige productie,
wordt vastgelegd.

Nu neme men dezelfde productie van enkele jaren terug.
Men berekent weer heel nauwkeurig het aantal millimeters
van het advertentievolume.

Daarbij hanteert men de vaste kengetallen die gebruikt worden
om de omzet te bepalen van de ondernemingen
in de grafische industrie, de sector krantenuitgeverijen.
Er zitten reductieparameters in voor kortingstarieven
en dump-wervingsacties.

Men vergelijkt daarna de omzetgegevens die door de
ondernemingen in de grafische industrie van Nederland,
de sector krantenuitgeverijen verplicht maar besloten
ter beschikking worden gesteld.

Daarna moet worden vastgesteld,
dat exploitatie van de ondernemingen
niet meer mogelijk was.
Hieraan liggen ook de trend- en matrixberekeningen
voor de marktontwikkeling in de nabije en verdere toekomst
van adverterende ondernemingen in de sector ten grondslag.

Deze berekeningen werden en worden onder andere uitgevoerd
door leden van de werkgroepen onder leiding van hoogleraren
aan hogescholen en universiteiten in Nederland.

De berekeningen zagen er tot voor kort algemeen uiterst somber uit.
De sector heeft volgens plan, met vertraging,
de nodige stappen tot algemene sanering genomen.
De neergaande spiraal in de exploitate en ontwikkeling
van de bedrijfstak is daarmee voor een aanzienlijk deel
tot stilstand gekomen en zelfs omgezet in positieve verbetering.
Het herstel van de sector en de uitgeverijen zal echter
nog tientallen jaren in beslag nemen.
Voordat een aanvaardbaar exploitatie- en winstniveau is bereikt.

De voortzetting en handhaving van de bedrijfsvormen in de sector
van ons land is mede direct afhankelijk van ontwikkelingen
in aangrenzend buitenland.

Concreet gezegd, met andere woorden: alle dagbladen
en huis aan huis worden (toekomstig) in België gedrukt.
Niet is zeker, of de drukkerijen bij dezelfde uitgevers blijven.
Deze markt is volop in beweging.
"Uitschieters" in Wallonië gaan alle kanten uit (Frankrijk).

Concentra zou overgenomen kunnen worden door het
"conglomeraat" Persgroep-Sudpresse-Charleroi.
Bewegingen in die richting zijn gemakkelijk waarneembaar.
De krantengroep "Charleroi" (eenvoudig zo aan te duiden)
is in handen van de (volksvertegenwoordiger van de) regering.
Als dat het geval is, zal het de vraag zijn,
of bestaande en nieuwe kranten in Nederland en België,
hun huidige vorm, volume en actieradius kunnen houden.

Voor het personeel, dat toekomstig niet meer binnen een Nederlandse
CAO werkt, is de verandering een verbetering.
Er zijn na lange tijd weer promotie- en ontplooïngskansen
al zal men er soms voor naar België (Brussel, Antwerpen)
voor moeten verhuizen.

De omzetting naar nieuwe krant 1Lokaal zoals die hiernaast
staat afgedrukt, en zoals die deze week in de bus is gevallen
heeft van de "laatste" werkers van de vorige krant
heel veel kracht en inzet gekost.

Het zijn veertig edities over twee drukkerijen.
Dat is druktechnisch-economisch en digitaalschakelend
bijna niet te doen.
Het is bijna constant start-stop.
De pers haalt de 3000 exemplaren per minuut niet eens.
Per editie draait hij vijf minuten.
Hij moet steeds opnieuw worden geprogrammeerd,
en aan de pers werken hooguit vijf man (Polen, Joegoslaven).

Er wordt in het algemeen op de activiteiten
van deze specialistische top-vakmensen neergekeken.
Dat is volkomen onterecht.
De kwartiermakers te Kelpen (Dijkstra) hebben een uitzonderlijk goede prestatie geleverd.
In volledige stilte en onzichtbaarheid.
En vrijwel niet (extra) betaald.
Daar moeten we als oud-vakbondsvertegenwoordiger
nog even een woordje over wisselen.

Het is echter een onderdeel van de roeping, die je hebt.
Als je bij de krant werkt.

Krantmaken is geen vak.
Het is oorlog.

Iedere seconde, van de dag en van de nacht,
in de volcontinu. En tegenover iedereen.
Driehonderdzestig dagen van het jaar.
Ook in de weekends, de vakanties.
Je moet als krantmaker duivelskunstenaar zijn.
"Drukkers zijn regelrecht afkomstig uit de hel",
wordt wel eens gezegd.

Een strijd waar de makers van 1Lokaal als overwinnaars
voor uit het slagveld zijn gekomen.

Dan geldt slechts één woord:
.

P r o f i c i a t ! ! !
.
.

.

.

Jules Zollner.
.
.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

.

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl