Foto's: V&D Heerlen, Jules Zollner.
.
.

woensdag 11 februari 2015, 20:44 u
.
.


.

Politiek-economisch sociale analyse

.
"Sloop van de gebouwen of vernieuwbouw voor kleine winkeltjes"

.


.

Bouwnijverheid manipuleerde de media
om Vroom &Dreesmann de afgrond in te jagen

.

.

Door Jules Zollner
.
Begin vorige maand kwam bouwend nederland, verder af te korten als [bn], in
de media, op het journaal en in de kranten met de mededeling dat de
bouwnijverheid weer reusachtig aantrekt. De malaise is voorbij en er wordt
weer gebouwd dat het een lieve lust is.

Ter documentatie liet men enkele aannemers in Amsterdam zien die met
nieuwbouw bezig waren.
In de rest van het land heerst nog volop de contingentering van de bouw als
status quo, en als er al restant-activiteit is is dat bouwen voor
leegstand.

Verbijstering

De bevolking van Nederland, verder af te korten tot [VN], reageerde
verbaasd, maar niet enthousiast. Immers nergens zijn plannen in uitvoerbare
vorm.

Een journalist van een krant waarvan de naam met drie letters begint pakte
de mededeling van [bn] op en stelde zich daarmee in verbinding voor de
maandelijke "bel-ronde". Journalisten hebben vaak vaste adressen waar ze
met strakke regelmaat om nieuws vragen.

Achterstand

Hem werd te verstaan gegeven dat het Vroom & Dreesmann concern met alle
filialen failliet zou gaan en wel afgelopen maandag, omdat het de huur niet
kon of wilde betalen. Vanaf maandag zouden de deuren dicht zijn.

De journalist publiceerde dit bericht eind vorige maand. Het werd
overgenomen zonder bronvermelding maar met verificatie door alle media.
Voor de pers en de openbaarheid stond zo vast als een huis dat V&D
doormidden zou gaan.

Kapotschrijverij

Men schreef tendentieus dat de gebouwen gesloten zouden worden, het
personeel loon moest inleveren en leveranciers weg zouden blijven. De
klanten konden er niet meer in.

De bevolking van Nederland, verder af te korten als [VN], stond perplex en
aan de grond genageld. Afscheidnemen van Vroom en Dreesmann viel de bevolking om
emotionele redenen ongekend zwaar.

Vechten als leeuwen

De directie van V&D legde zich niet bij de opgedrongen sluiting neer en
streed met alle denkbare felheid tot ver in de voorste linies. Voor het behoud
van de werkgelegenheid van vierduizend personeelsleden.

In het midden werd gebracht dat een concern- bedrijfs- en filiaalsluiting
wegens huurachterstand nooit zal worden toegestaan door de
(kortgeding)rechter. Met het personeel (de vakbonden) kon tot een vergelijk
worden gekomen en de deur naar de onderhandelingstafel werd zelfs speciaal
daarvoor opengezet.


De bouwnijverheid bracht via de media in de openbaarheid dat de 70 oude
gebouwen van V&D ofwel worden gesloopt, en vervangen door nieuwbouw voor
kleine winkeltjes, ofwel voor de kleine nieuwe winkeltjes met vernieuwbouw
geschikt worden gemaakt.

Koppelverkoop

Dat zou de opgemelde opzwaai van de bouwconjunctuur in Nederland hebben
opgeleverd. Bovendien zouden de media, aldus de [bn] bouwnijverheid, erop
vooruitgaan door meer advertentie-omzet, van de nieuwe kleine winkel-units,
tegenover de afnemende advertentiebestedingen van de laatste tijd door V&D.

Leugens en bedrog

Met alle mogelijke middelen en vergelijkingen werd door [bn] de
bouwbijverheid betoogd dat V&D verouderd was en in de nieuwe tijd met
assortiment inrichting en uitmonstering niet meer meekon. Dergelijke
smaadschrijverij werd door de media in ongekend grote serviliteit maar al
te gretig mee- en overgenomen.

Men paste voor het gemak voor televisie en in de media geen wederhoor toe
om V&D de zaken in neutraliteit en deskundigheid te laten belichten.

Machtsmisbruik en omkoping

Sinds de Tweede Wereldoorlog, en vooral de jaren ervóór is een dergelijke
vorm van manipulatie door de bouw als allesoverheersende grootmacht van de
media in afgestompte volgzaamheid serviliteit en knechting in Nederland
niet voorgekomen. Geen mens sprak er schande van. Niemand merkte het op.

Ondertussen vond er afgelopen weekend druk en intensief, ingespannen
telefonisch overleg plaats tussen de durf-investeerders, verder af te
korten tot [di], van Nederland.

Durf-kapitalisten zijn immers afgescheiden en separaat-autonoom opererende
afdelingen van de banken. Zij hebben globaliserende werking zodat zij in
alle hoeken van de wereld actief kunnen zijn met inkoop-verkoop-winst en
grote start- en begeleidingskredieten. Het V&D concern is daarbij geen
filantropische instelling. Durf-kapitalisten en investeerders zijn heel
gevoelig voor wat hun sonderingen in de massa en in de zaken-
financieringswereld opleveren.

Boomerang

"Als we V&D laten ploffen, levert dat een tegengestelde werking in het
koopgedrag van de massa op. Dan snijden we in ons eigen vlees. De massa
ziet geen enkel optimisme, geen enkel heil in de toekomst nu de grote zaken
hun gaan verlaten en ze geven geen rooje rotsent dan meer uit."

Besloten werd, in gemeenschappelijk overleg tussen de durf-kapitalisten van
Nederland en V&D, en met de eigenaren, nog dit weekend, om V&D in stand te
houden. De emotionele terugslag in de bevolking was met sluiting van V&D
bij koele nuchtere berekening te groot, dan dat het voordeel zou opleveren
voor de durf-kapitalisten.


Wantrouwen


Ook de dreiging op de economie door de Russische kwestie telt daarin mee.
Het gezonde volksvertrouwen komt niet terug. Dan heeft het geen zin voor
ondernemers om te ondernemen.

Dat waren de twee voornaamste redenen om V&D intact te laten.
Aan bouwend nederland [bn] werd meegedeeld dat de voorgestelde constructie
van nieuwbouw en vernieuwbouw van V&D vestigingen in 70 steden over 11
provincies niet door kon gaan.

De aangekondigde "upswing" in bouwactiviteit bleef uit, ging de
bouwbedrijven langs de neus.

Slippendragers

Aan de pers en de media die zonder uitzondering slaafs en onderdanig achter
de bouwgiganten en geldstrooiers in volstrekte manipulatie hadden
aangelopen, werd niets medegedeeld.

Zij stonden beteuterd te kijken hoe maandagmorgen de deuren van V&D gewoon
weer opengingen.
Verraden en in de grond getrapt, voelden pers en media zich.

Niemand, geen van hen kon het opbrengen schuld te bekennen en toe te geven
dat ze het volk van Nederland, [VN] verkeerd, corrumptief en schadelijk
hadden voorgelicht. Met hun neerbuigende en terneerdrukkende schrijverij
over een goed en gezond concern als V&D.

Huurachterstand zal namelijk nooit gehonoreerd worden door de rechter als
middel tot sluiting.

Een levensgrote schadeclaim van V&D wegens gederfde omzet door de hele
operatie en conctie van de pers en de media met [bn] kan worden
tegemoetgezien.

Volksverlakkerij

Zo eindigt de meest schandalige vorm van corrupte hand- en spandiensten-
verlening aan de feodale bouwkundige bezetter, die Nederland ooit in zijn
geschiedenis heeft gekend.

De media en de pers zullen zich voortaan wel wachten om concerns met
uiterst hoge emotionele waarde en omzetpotentie in het publiek, zo
afgestompt gewetenloos, fantasieloos schurkachtig en ondeskundig
onverbloemd de grond in te schrijven.

Neo-fascisten

Een algemene neo-fascistoïde journalistieke stommiteit van de allerhoogste
orde die de dames en heren collega-beroepsbeoefenaren zich ten volle zelf
kunnen aantrekken en toerekenen.

Zo ga je (voorlopig nog) niet met de
ethische normen en waarden die het uitoefenen
van het beroep betreffen om.


.

.


_______
.

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl