.
donderdag 8 januari 2015, 16:34
.

.

_______________________________________

In de hedendaagse Europese maatschappij
is iedere vorm van tolerantie
geheel en al voorgoed verdwenen.

Cartoonisten moeten goed weten
wat ze over zichzelf en anderen afroepen
als ze shockerende beledigende
teksten en tekeningen publiceren.

_______________________________________

.

Grenzen aan de vrijheid

.

D e aanslag in Parijs heeft een totale volks-hysterie in Europa veroorzaakt.

Het is namelijk niet zo dat iedereen maar mag zeggen schrijven en tekenen
wat hij of zij wil.

Zoals aan alles, zijn er
grenzen aan de persvrijheid, en aan de grenzen van
meningsuiting.


Zodra het
beledigend is, smaad of smaadschrift inhoudt, of laster, zal de
rechter veroordelen.

Een klacht wegens belediging, smaad of smaadschrift, ingediend bij het
Openbaar Ministerie, leidt dan ook altijd, tot veroordeling.

En wel wegens misdrijf, dus aangetekend op je strafblad.

Je komt daarna niet meer aan de bak.


Zo is dat in Nederland, en in de Europese landen, geregeld.

Men vergeet daarbij, dat ook de hoofdredacteur, die voor verspreiding in de
media "op grote schaal", mede verantwoordelijk is, wordt gestraft.

Zo zien we dus, dat aan de persvrijheid, en de vrijheid van meningsuiting,
grenzen zijn gesteld.

Een onbegrensde vrijheid van meningsuiting, of in de pers, bestaat dus
niet.

Van de publicaties door Charlie Hebdo
moet worden gezegd,
dat ze
stelselmatig

ONTERECHT

beledigend
SMADELIJK
LASTERLIJK

zijn.


Ze lopen dus de kans op
strafbaarheid .
Maar dat niet alleen.

Een volksgroep, die zich door publicaties in de media,
bij herhaling,
aanmerkelijk aangesproken beledigd en geshockeerd, geblameerd voelt, kan de
wapens opnemen .

Dat is evenmin toegestaan, maar het wel begrijpelijk, en zelfs consequent
bij aanmerkelijke rn aanzienlijk ernstige herhaling, van
grievende
beledigende blamerende en beschadigende teksten, tekeningen, foto's of
combinaties van alle
.

Dat nu, is in Parijs bij de moorden die zijn gepleegd bij Charlie Hebdo,
het geval.

Men kan daarbij van mening verschillen, of er al dan niet sprake was, en
is, bij andere media, van
uitlokking .

Immers, als ik maar blijf beledigen, dan gaat de beledigde volksgroep, in
dit geval de mohammedanen, arabieren of islamisten, vanzelf wel over tot
illegaal moordend wapengebruik.

Het is de vraag of er dan nog wel sprake is van gehele en onverdeelde
schuld.


Het zou verstandig zijn als de wereld in de media zich verder onthouden van
belediging, smaad en smaadschrift
.

De vrijheid van de pers en ven nde meningsuiting
moeten veel sterker
aan al eerder afgesproken en wettelijk overeengekomen
banden worden gelegd .

Beledigde volksgroeperingen stappen naar de rechter.
Bij onvoldoende resultaat nemen zij de moordwapens op
.

Het is tijd.

Ernstige schade moet worden voorkomen.
Niemand heeft dat nog in de gaten.

Zoals Wilders zegt is de wereld in oorlog, met de islam.

.

Nieuwe, veel
ernstigere vormen en frequentes van moord-aanslagen moeten spoedig bij ons
worden verwacht.

Naar aanleiding van nieuwe schendingen van de regels van persvrijheid en
vrijheid van meningsuiting.

Dat moet je niet willen, als wereldvolk.
En daartoe moet je je niet laten opjagen,
vanuit bepaalde bekende anti-arabische stromingen,
in de maatschappij en in de CIA.

.

.

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl