07-07-2014, 20:03
.
---===---

Toch garantstelling Provincie voor verkoop kranten

De provincie staat alsnog garant voor 10 miljoen euro voor de overname van
de Media Groep Limburg door Concentra.

Dat hebben Provinciale Staten vrijdagmiddag besloten. Vorige maand was er
nog niet genoeg steun voor het plan. Maar de SP en GroenLinks gingen
vrijdag alsnog overstag.

Dat gebeurde nadat CDA-gedeputeerde Ger Koopmans had beloofd dat er een
mediafonds komt.

VVD tegen
Alleen de VVD was vrijdag nog tegen het plan. Die partij vindt dat de steun
van de provincie de markt verstoort. Bovendien is die partij het er niet
mee eens dat de overname de sluiting betekent voor de drukkerij van de
Limburgse kranten. 30 mensen verliezen daardoor hun baan
.

Concentra
Het Belgisch-Limburgse uitgeversconcern Concentra had de garantstelling van
de Provincie als voorwaarde gesteld voor de overname van de Limburgse
kranten. Koopmans benadrukte dat de provinciale steun journalistieke
onafhankelijkheid niet in de weg zal staan.

Mediafonds
Het mediafonds is bedoeld ter ondersteuning van alle media in Limburg, ook
de kleinere en nieuwere partijen. Er wordt 1 miljoen euro in gestort.

--(c)--l1tv, 04-07-14, 14:24


---===---

H et einde van uitgeversmaatschappij, drukpers, gebouw en alle afdelingen
komt niet onverwacht.

Er is vele tientallen jaren in voorbereiding naartoe geleefd.
De Limburgse kranten sneuvelen nu als laatste, nadat alle andere kranten in
Nederland in eigendom over zijn gegaan.

Het einde van LDDL (Limburgs Dagblad / De Limburger) MGL (Mediagroep
Limburg) en NDL (Nieuwsdruk Limburg) alsmede redactie en administratie-
afdelingen in Sittard concentreert zich al die tijd rond de geplande
afschrijving en sloop van de GeoMAN drukpers aan de In de Cramer te
Heerlen.

Dat is de enige reden waarom het concern uitelkaar valt.

Pers en gebouw zijn onverkoopbaar en niet meer exploitabel. Een
naverbrander voor de rookgassen die op het gebouw geplaatst zou moeten
worden is te duur.

De pers haalt de specificaties niet meer die aan hooggekwalificeerd
drukwerk worden gesteld. Reparatie van motoren, rollen en walsen is te
duur.

Bevolkingsaantallen in het verzorgingsgebied van de uitgeverij krimpen z¢
snel, dat de pers wegens niet meer exploitabel zijn met spoed moet worden
stilgezet.

Voortbestaan van redactie en administratie, prepress en expeditie leveren
alleen maar verliezen op waar geen opbrengsten tegenover staan.

Voor nabije en voortgaande toekomst wordt geheel volledig en uitsluitend
overgeschakeld naar digitale media, de Internetkrant en digitale "huis aan
huis".

Binnen tien jaar houden ook de drukpers en expeditie
van Concentra/Roularta/Persgroep in
Hasselt-Beringen op te bestaan, die nu nog de papieren kranten van Limburg
en Nederland overneemt en handhaaft.

Er zijn binnenkort geen redactiekantoren meer.
Journalisten werken "on the spot" of thuis.
Zij maken zelf de foto's. Fotografen zijn niet meer in dienst.

Abonnees krijgen een gratis tablet van de uitgeversmaatschappij.
De CAO en vakbonden zijn opgeheven want de ondernemingen zijn gevestigd in
het buitenland.

Romantiek van "het loden tijdperk", grafisch vakwerk in de drukkerij
en gespecialiseerde
redactie-eenheden bestaan niet meer. Voorgoed verleden tijd.

Nu de tijden al lang zijn veranderd, worden de bakens eindelijk verzet. Men
heeft nog niet eens de tijd of inspiratie, mémoires te schrijven.

Van stiel en vaardigheid, waardigheid, blijft niets over voor het nageslacht.
De krant is een wegwerpproduct.

De vervlakking en ontwaarding van het product en de desinteresse van het
publiek nemen nu een langverwacht en gehoopt langzaam einde.
De teloorgang van de landelijke kranten loopt gelijke tred.

Grootscheepse eindeloze verliezen en nutteloos kapitaalbederf in de
onderneming zijn onder directe invloed van de economische reorganisatie en
rationalisatie van geldschieters, banken en aandeelhouders voor altijd tot
stilstand gekomen.

Het zal het oplossen en verdwijnen in het niets van verroeste vermolmde en
uitgewoonde productiestructuren
in alle segmenten van de media in de techniek en in
de systemen van de openbaarheid alleen maar ten goede komen.

De thans nog in de sector actieve werkenden zullen een goed heenkomen
zoeken en ook vinden. Hun levensplezier is gered.

Hun revaluatie komt zonder enige twijfel tot stand, tot meerdere eer en
glorie van hunzelf en van "de Koningin der Aarde".
Die zij slechts in alle eenvoud en nederig aanvaarden te dienen hebben.

.

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl