25-05-2014, 17:59
-.-
Niet licht valt in te zien, waarom de NVJ als vak- en standsorganisatie van
de werknemers zo nodig op de stoel en op de knie van de werkgever moest gaan zitten.
Zoals uit bijgaand bericht blijkt.

De NVJ, vereniging van journalisten waarvan ik van 1968 tot 2002 lid was,
hoort zoiets niet te doen.

Een vakvereniging, onderdeel van bondscentrale FNV hoort onafhankelijk te
zijn en dat te blijven. Tot de dood erop volgt, als het ware, alsof.

Dadelijk staan de NVJ en NRC weer als twee kemphanen terzake de
loononderhandelingen tegenover elkaar.
"Toeslag moeilijke werkuren" wordt niet toegekend.

Vriendjespolitiek is de dood voor zekerstelling en verantwoording van de
arbeidsvoorwaarden.

Het is me vaker gebleken, zelfs en ook toen ik hoofdbestuurslid van CNV
Media en FNV Kiem sector Dagblad uitgeverijen was, dat het bestuur van de
vroegere zustervereniging NVJ grotendeels uit leeg- en warhoofden bestaat.

Zij namen en nemen de domste beslissingen.
Opvallend was en is, dat er nauwelijks nog noemenswaardige "dekkingsgraad"
van het aantal leden, verdeeld over de uitgeversmaatschappijen, is.

En dat, terwijl alle uitgeversmaatschappijen, geen enkele uitgezonderd,
op "omkiepen" en "samengooien" staan.

Met de nodige waarschuwingstekens, aan het kranten- uitgeef- firmament.De NVJ is daarom op de schoot, de stoel en de knie van een van de
werkgevers, de NRC, gaan zitten.

Uit strict vakbondsmatig organisatie-oogpunt, is dit hoogst ontoelaatbaar
verderfelijk gedrag van een aangesloten vakvereniging.

De NVJ weet van gekkigheid niet meer wat men doet, om er nog maar in de
verste verte een heel klein beetje bij te kunnen horen.

Het vervult de vaklieden aan welke kant van de productielijn zij ook staan,
met louter droefenis en medelijden.

___________________________________________________________________________________________________

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl