-.-
12-03-2014, 19:55
-.-

In tegenstelling tot wat de televisie-uitzending van Een Vandaag
gisteravond op Nederland 1 suggereerde, namelijk dat er een "teloorgang van
De Telegraaf" zou zijn, is er helemaal geen teloorgang van De Telegraaf.

Kennelijk heeft Een Vandaag de concurrenten van De Telegraaf wat meer
willen laten spreken dan betrouwbare woordvoerders van de krant zelf.
Aan het woord waren oud-directrice Zwagerman en oud-journalist Lepeltak.

Het is eveneens onjuist dat de teruggang in expansie en volume van de
Telegraaf te wijten zijn aan slechte kwaliteit van de redactie, de
redactie-medewerkers, de redactieleden, de redactie-inhoud, en de redactie-
opmaak van De Telegraaf zoals die zich tot nu toe "door de eeuwen heen",
bewezen heeft.

Ook is het niet juist dat De Telegraaf in uiterlijk en inhoud moet
verjongen, en zich richten in een vergaand andere stijl tot een vergaand
andere doelgroep: de jeugd en jongeren, die de bijdragen van professor Bob
Smalhout al lang niet meer zouden waarderen zoals werd gesuggereerd.

Weliswaar gaat De Telegraaf, bij wie ik op de loonlijst stond, over op het
kleinere tabloid, maar dat deden alle andere kranten.

De Telegraaf blijft voor al het overige gewoon hetzelfde.
De krant blijft de grootste specialist in het bieden wat de klant wil.
Niets meer, en ook niets minder.

De krant doet dat nog altijd, en blijft dat doen dankzij de
redactiekwaliteit,
en dankzij de druktechnische kwaliteit van de Color-M.A.N.-pers aan de Van der Madeweg,
als de beste krant van Nederland.

In het jaar 2000 werden de leden van de Sectorraad FNV Kiem, waar ik toen
lid van was, en van het hoofdbestuur Grafische Bond CNV, waar ik toen ook
lid van was, aangaande de sectoren Nederlandse dagbladen en uitgeverijen,
in Amsterdam bijeengeroepen door de directie in het gebouw van De
Telegraaf. Dat was nog nooit eerder voorgekomen.

Onder geheimhouding werd toen aan de bonden van Nederland bekendgemaakt hoe
de ontwikkeling van alle media, vanaf het jaar 2000 tot en met het jaar
2020 tot in de kleinste finesses eruit zou zien.
De Telegraaf had als auteur en dirigent namens alle kranten dat plan
destijds de werktitel -"Maak er de helft van"- meegegeven.

De sector was gedurende tientallen jaren ernstig verliesgevend in de exploitatie.

Dat plan is tot nu toe tot op de seconde nauwkeurig en in de kleinste
details exact, "met horlogemakers-precisie", uitgevoerd. Er ontbreekt niets
aan. Het werd, zolang ik lid was van beide bonds-hoofdbesturen van
Nederland, continu en "dag en nacht", tot in de kleinste details, over de
gehele breedte gecontroleerd en actief intensief bijgestuurd.

De bonds-hoofdbestuurders hadden daarvoor toegang tot alle informatie en
medewerking van alle afdelingen van de kranten die het betrof.
Ze kwamen iedere eerste maandag van de maand bijeen in het gebouw aan de
Jan Tooropstraat 1 in Sloterdijk. Er vond intensieve en goed voorbereide
opgevolgde informatie- en instructie-uitwisseling plaats met de bonds-
onderhandelaars voor de werkgevers in de bedrijfstak.

Het was en is gegaan tot en met de sluiting van kopbladen, offset-
rotatiepersen en drukkerijen, de export van druk- en vervoer-orders naar
België en de verkoop van onrendabele divisies en personeel, precies zoals
Telegraaf-directeur Swartjes dat indertijd met de sereniteit en de
nauwgezetheid van een Zwitserse klok heeft aangekondigd. Tot in de finesses
uitgevoerd.

Dat verdient de schoonheidsprijs in ondernemend Nederland.

Het was dan ook uitermate goed voorbereid en doorgesproken.
De Telegraaf vergist zich nooit, in dat soort zaken.
De bondsbestuurders doen dat ook niet.

Het is dan ook betreurenswaardig, maar niet ernstig schadelijk, dat er
gisteravond in de (opgenomen) televisie-uitzending van Een Vandaag, vrijwel
uitsluitend domheid en ondeskundigheid is uitgestraald, en openbaar
gemaakt, over de niet-bestaande en niet-toekomstige teloorgang van dagblad
en uitgeversmaatschappij De Telegraaf, in Amsterdam.

.

.

Jules Zollner,

oud-lid hoofdbestuur
grafische bonden CNV en FNV,
sector dagbladuitgeverijen.-.-

___________________________________________________________________________________________________

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl