dinsdag 30 mei 2017, 15:42:18 uur.

H et is wat de economie betreft altijd
goed om naar de Belgen te kijken.
Als je wil weten hoe de economie in
Nederland er voor staat, kijk je naar
België. En niet naar Nederland.

Toen CBS, CPB en UVW er slecht voor
stonden, heeft minister president Marc
Rutte hun de opdracht gegeven, alleen
nog maar "goed nieuws" berichten de
lucht en de media in te slingeren. Zij
moesten de spreekbuis zijn, van de
regering. Sindsdien gaat het hun weer
goed.

Het CBS stond er slecht voor. Een van de
twee vestigingen, in Zoetermeer of
Heerlen, zou gesloten worden. Die van
Heerlen was net op tijd gebouwd. In het
oude gebouw wilde burgemeester Depla van
Heerlen een wietplantage inrichten. Hij
vertrok net op tijd naar Breda. Over
wiet hebben we hem daar niet meer
gehoord. Hij is op weg naar het
staatssecretaris- of ministerschap.

Sindsdien liegen CBS CPB en UVW dat het
gedrukt staat. Hun bevindingen zijn niet
te controleren. We weten allemaal uit de
cursussen statistiek van de
universiteit, hoe onderzoeken en
cijfers, rekenmethodes en uitkomsten
"politiek" gemanipuleerd kunnen worden.
Dat doen de instanties dan ook ijverig.
Nederland heeft er nog nooit, zo goed
voor gestaan als nu, kraaien ze.

-.-

NOS Teletekst 105 - 16-05-17, 11:09
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Grootste groei economie sinds 2008
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/ De Nederlandse economie is in het
eerste kwartaal 3,4 procent gegroeid
ten opzichte van een jaar eerder.Dat is
de grootste groei sinds 2008,meldt het
CBS.Consumptie,investeringen en export
droegen allemaal bij aan de groei.

Consumenten gaven vooral meer geld uit
aan kleding en elektrische apparaten en
in de horeca.Bij de investeringen waren
gebouwen,auto's,software,machines en
telecomapparatuur de grootste groeiers.
En de exportgroei betroft vooral de
chemie en transportmiddelen.

Ten opzichte van het laatste kwartaal
van 2016 bedroeg de economische groei
0,4 procent.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-.-

NOS Teletekst 107 - 30-05-17, 15:09
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Personeelstekort kan groei remmen
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/ Een tekort aan personeel dreigt de
economische groei af te remmen,meldt
het UWV.Vooral de bouw,de zorg en de
ICT-sector hebben moeite om voldoende
gekwalificeerde mensen te vinden.

Door de crisis en bezuinigingen was het
de afgelopen jaren moeilijk om werk te
vinden in de bouw en de zorg.Daardoor
nam de animo voor opleidingen voor dit
werk af.Nu deze sectoren weer groeien,
is het moeilijk personeel te vinden.

In 2017 en 2018 komen er 225.000 banen
bij,verwacht de uitkeringsorganisatie.
De groei betreft vooral flexbanen.Bij
de financiële sector en de overheid
groeit de werkgelegenheid niet.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-.-

Dank je de koekkoek.
Als je tienduizend banen aanbiedt, voor
half geld, krijg je geen mens. De mensen
kunnen beter op uitkering aan de
terrassen blijven zitten, met grote
glazen bier aan hun hoofd, dan dat ze
voor half geld gaan werken. En nog
minder.

In Nederland is iedereen op half geld
loon gezet, door de economische recessie
/ reorganisatie. Die is nog lang niet
voorbij.

Aangezien de werkenden vijftig procent
ontvangen van hun vroeger loon, geven ze
ook vijftig procent uit voor hun
bestedingen. Een algemene kopersstaking
die lang voortduurt, is het gevolg. De
mensen houden de hand op de knip. En dat
ook nog de eerstkomende tien tot
vijftien jaar. Ze kopen alleen de
primaire levensbehoeften: brood boter
kaas en eieren, aardappeltjes groente
vlees. Al de andere bestedingen
investeringen en vernieuwingen worden zo
lang mogelijk uitgesteld. Tot het
uiterste.

Vandaar dat we bij de Belgen zien, dat
de mensen 10 procent minder uitgeven op
vakantie, dan het jaar daarvoor. Dat was
de voorgaande jaren ook al zo. Ook de
komende jaren zal dat zo zijn. Dat heeft
directe gevolgen voor de economie. Ook
voor de Nederlandse, die rechtstreeks
strak is afgeleid en doorgekoppeld, van
en aan de Belgische, de Europese.

Tien procent minder uitgeven, is tien
procent minder verdienen, door het
publiek. Niet alleen de consumptie
daalde met minstens 10 procent, ook de
productie is met diezelfde 10 procent,
gekrompen. Een grote reeks bedrijfs-,
fabrieks- en winkelketens-sluitingen
was, is, en blijft, daarvan het gevolg.
De ontslagenen kregen nog maar net 30
procent sociale "onderstand".

De Belgen: ziekenhuisspecialisten,
universiteitsprofessoren, dagloners,
ijzer- en metaalwerkers, managers,
directeuren en ploegendienstwerkers
hielden zich in leven door allerlei
klusjes van onbestemde aard erbij te
nemen. Ze schikten zich in hun lot. Hun
verkrakte huizen in Luik, Schaarbeek en
Molenbeek vielen om. Ze lieten ze
liggen. Aan spoorveiligheid deden ze
niets. De kerncentrales lieten ze open.

Ze liepen in rode en groene hesjes met
grote spandoeken door Brussel. Het
hoorde er allemaal bij. Het is hun eigen
soeverein-patriottische 'couleur
locale'.

De Nederlanders lieten zich met leugens
lompen.
Dat hoort bij de Nederlandse 'couleur
locale'.

De Nederlandse economie is zo
doorzichtig als een Belgische kristallen
bol.
Het maakt daarom geen snars uit wat voor
regering er komt.
Jules Zollner.

Previous Home


__________________________________________________________________

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail:
blog@juzonieuws.nl