.
dinsdag 17 maart 2015, 12:40 u
.

.

De Watering van het Grootbroek
.

.


Bovenstaande foto is natuurlijk niet van de Watering van het Grootbroek.

Ieder jaar om deze tijd stapte Jan Wolfs (zg), gemeentesecretaris van het
Witte Stadje Thorn, naar de plaatselijke slijterij aan het begin van de
Napoleonsweg. Hij kocht daar een mooi groot houten kistje gevuld met stro en
drie hele mooie flessen lekkere kostbare rode wijn.

Hij liet ze mooi inpakken en deed het kistje in een leren tas, die hij
speciaal voor de gelegenheid had meegenomen.
Daarna wandelde Jan, op zijn gemak en vrolijk neuriënd over anderhalve
kilometer van de gemeentegrens in Thorn naar het gemeentehuis van de
naburige, aanpalende Belgische gemeente Kinrooi.

Op nederige afstand van drie pas, volgde, bedremmeld naar de straatstenen
starend, mompelend, vage gebaren makend in de verte, de pers. Zij was en is
wel de machtigste der aarde, maar zij dient achteraan te lopen. Éérst gaat
zoals altijd, en de traditie voorschrijft, het Bestuur.

Bij het gemeentehuis aangekomen werd Jan, en werd ook de pers, feestelijk
onthaald. De wethouder Theo Broens, de burgemeester Jules Gutschoven (toen
nog niet naar Maaseik), verwelkomden de Thorse ingezetenen met alle égards
die maar mogelijk waren.

Er volgde een recht allerhartelijkst gesprek over futiele zaken, die de
pers niet hoefde op te schrijven. Zij staarde dus, aangenaam onderhouden,
naar het plafond.

Nadat Jan namens de gemeente Thorn, en de bestuurderen namens de gemeente
Kinrooi, en tevens namens de Watering van het Grootbroek, met elkaar zaken
hadden gedaan, ging iedereen tevreden weer naar huis. De mooie flessen in het mooie
kistje bleven achter.
.

Drooglegging


Daarmee voorkwam Jan, dat de boeren van Kinrooi en wijde omgeving zomaar
ineens midden in de zomer en in de droge tijd, de waterdoorvoer in de
Thornerbeek, die ontspringt te België, afsloten. De boeren deden dat, om
hun akkers te kunnen beregenen.

Als er geen water meer was in de Thornerbeek, verloor zij haar
aantrekkingskracht van de kunstschilders, kon zij niet meer gebruikt worden
voor bevloeïng van de Thornse akkers en begon zij te stinken.

Jan had daar namens de gemeente graag drie mooie wijnflesjes voor over. De
zaken van de Thornse gemeente en de Belgische Watering werden zo jaar in jaar
uit gedurende een lange reeks van jaren voortreffelijk geregeld. De pers
zat erbij en keek er feestelijk naar.

We zien dus dat de twee elkaars grens overschrijdende waterschappen,
Midden-Limburg in Nederland (tot 1993) en Watering Grootbroek (nog steeds)
in België elkaars werk uitstekend aanvulden.

De vergaderingen van de hoofd-ingelanden van het waterschap, die door de
pers ook alle, in al die jaren, op bedremmelde wijze en nederig-
schoorvoetend op de achtergrond, ter plaatse werden gevolgd, verliepen in
dezelfde opvrolijkende sfeer. Om tien uur 's morgens zaten de burgemeesters
al aan het bier te Sint Odiliënberg.

"Ik verstel je straks wel, wat je moet opschrijven," zei burgemeester
Heemskerk van Echt guitig. "Schrijf maar niets op," jubelde zijn ambtsgenoot
Sjra Van Heur uit Posterholt al even kwinkslaand. En zo geschiedde.

Tegenwoordig ligt de zaak niet meer zo eenvoudig en geestkrachtig
verblijdend. Het waterschap Overmaas zou in feite de oever en de bodem van
de Grootheggerplas in Thorn, die ernstig vervuild en vergiftigd is met
mijnslib, moeten schoonmaken. Niemand heeft het erover en wij zullen dat
ook maar niet doen. Het komt toch allemaal uit, over een paar jaar.
.
Stemadvies
.
Als u dus morgen moet, en gaat stemmen voor de leden van het
waterschapsbestuur en van provinciale staten van Limburg, neem gewoon de
namen die u een beetje aardig voorkomen.

Het waterschap is machtiger, krachtiger en harder, belangrijker dan het
provinciaal bestuur maar de namen en de kandidaten zijn vrijwel volkomen
onbekend. Nietszeggend. Niestwetend, en nietsdoend.

Het maakt dus helemaal niets uit hoe en wie er gestemd wordt morgen. De
toeloop zal niet groot zijn.

Stem voor het Waterschap Breugelmans (CDA), en voor provinciale staten
mevrouw Smitsmans-Burhenne (GroenLinks) beide Roermond.
.

.


Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl