09-02-2014

D e opwinding verbazing en verontwaardiging die er actueel ontstaan rondom
de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn zorgelijk.

Er gaat een geheel nieuwe aparte en angstwekkende wereld open, voor de
burgerij.

Het lukt de nationale overheid, de regering niet, de betrouwbaarheid, de
onrust, de kritiek en de vijandschap, kwetsbaarheid van het nationale inlichtingen en veiligheids-systeem voor de
bevolking te besturen en nog in de hand te houden.
De regering is overgeleverd aan de diensten.
Zij hebben het voor het zeggen en niet de regering of de wetgeving/wetgevers.

Daarom moeten we een aantal voorafgaande vaststellingen doen.

1 .
Ik weet er veel vanaf maar zeg er weinig over.
2 .
AIVD en MIVD -verder af te korten tot GD, Geheime Diensten-, werken op
geen enkele wijze met elkaar samen.
Dat is nooit geweest, en dat zal ook nooit.

3.
GD zijn ongrijpbaar voor controle,
trekken zich nergens wat van aan "god noch gebod",
en staan de facto
boven de wet. Hun taak is onbegrensd.
4 .
De GD hebben wezenlijk invloed op het openbaar bestuur en staan dus
boven de regering en de algemene machtsstructuur in het land. Er zijn
rechtstreekse lijnen van en naar de planvoorbereidingskanalen o.a. CBS en CPB.
5 .
De GD hebben een duidelijke politieke inslag en beleidslijn, namelijk
pro Amerika en Israel en contra o.a. de Arabische landen.

De laatste weken hebben allerlei, buitenproportioneel veel, hooggeplaatste
functionarissen in Nederland in het openbaar en voor de televisie de
grootst mogelijke onzin en bedrog over de geheime diensten mogen en kunnen
zeggen.

Het volk begint echter langzaam wakker te worden. En zich af te vragen: waar zijn
wij hier mee bezig?
Het volk is kwetsbaar geworden door de ongebreidelde razendsnelle
actieradius-vergroting van de geheime diensten, en realiseert zich dat.

De Nederlandse veiligheidsdiensten verhogen niet de veiligheid van de
bevolking, maar door hun binding met het bedrijfsleven (spionage) en de
sociale structuur bevorderen ze juist manipulatie en onveiligheid,
kwetsbaarheid en uitbuiting van het Nederlandse volk.

Een aantal jaren geleden was er geen werk en geen plaats meer voor de
nationale veilgheidsdiensten. Kopstukken uit MIVD en AIVD besloten over te
gaan naar het bedrijfsleven. Ze namen hun kennis daarvan, en hun
vaardigheden tot beinvloeding, spionage en informatie-uitruil, met zich
mee.

Functionarissen uit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld uit de vak- en
standsorganisaties, gingen met medebrenging van hun kennis en vaardigheden
over naar de geheime diensten. Die diensten draaien tegenwoordig voor 75%
op burgerspionage in het concurrerend bedrijfsleven.

Deze tendenzen zijn waarneembaar, maar om dezelfde veiligheidsredenen niet
bewijsbaar. Het volk dient er echter rekening mee te houden. Wat dan ook nu
ineens en plotsklaps zeer intensief en diepgaand gebeurt. Afzetting van de
ministers en parlementaire enquête kondigen zich aan.

Doorbreken van de vast ingenomen structuur van de GD brengt de Nederlandse
relatie en transactie tussen de omringende landen en overkoepelende
veiligheidsinstanties als de NATO en Amerika in gevaar. Mede daardoor zijn
de diensten in alle opzichten oncontroleerbaar en ongrijpbaar.

Het gaat de diensten al lang niet meer om verzamelen van informatie en
statistieken alleen. Het belangrijkste voor de diensten in taakuitoefening
is het manipuleren beinvloeden, machtsuitoefenen en dirigeren in een bepaalde
politieke onheilspellende richting van de regering, de leiders, de
multinationals en het volk.

Onze, door de diensten buitgemaakte gegevens zijn in slechte handen. Het is
de diensten alleen te doen om ons te benadelen, er zelf voordeel uit te
halen. Terrorismebestrijding is slechts een te verwaarlozen klein
onderdeel.

Het grootste deel van alle GD-werk wordt gevormd door informatie-uitruil.
Daarmee vervalt iedere controle- en besturingsbevoegdheid en ook
mogelijkheid van de overheid.
We worden niet meer geleid en bestuurd, gecontroleerd door de
regering en de rijks- en overige overheidsinstanties maar door de geheime
diensten van het eigen land, en van andere landen.

Daarbij onderscheiden we alleen AIVD en MIVD. Alle overige hierbij
betrokken diensten hebben geen samenhang, belang of betekenis.

We moeten daarbij alvast in herinnering brengen, dat iedere politieman of
vrouw vanaf de rang van inspecteur of brigadier "automatisch" op de
personeelslijst voorkomt van de AIVD. Hij of zij heeft tot primaire taak
gevraagd of ongevraagd, medewerking te verlenen en te rapporteren aan de
AIVD.

De MIVD volgt daarbij een geheel andere verantwoordelijke
personeelsbezettings- en informatieroute.

In volgende artikelen zullen wij de taak, uitvoering, actieradius, werking
en invloed, relevantie van de geheime diensten in Nederland die mij bepaald
niet vreemd zijn, nader aan onderzoek en analyse onderwerpen.

Dat geschiedt losstaand en onafhankelijk van de informatie die recentenlijk
en al enige tijd door de media wordt rondgestrooid.

-.-

Meer volgt.

-.-

Wordt vervolgd.

-.-

Update 10-02-2014, 09:21

NOS Teletekst 109 - 10-02-14, 09:18

-----------------------------------------------------

Advocaten willen inzage MIVD-data

-----------------------------------------------------

De advocaten Knoops en Ruperti gaan

hun persoonsgegevens opvragen bij het

ministerie van Defensie,uit protest

tegen de afluisterpraktijken van de

MIVD,de Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst.Ze denken dat ook zij

zelf worden afgeluisterd.

Volgens Knoops is veel onduidelijk.In

het burgerrecht moeten taps tussen

advocaten en cliënten worden gewist.In

militaire zaken hoeft de MIVD aan

niemand verantwoording af te leggen.

De dienst kan altijd zeggen dat ze

staatsgeheimen onderzoekt,zegt Knoops.

De twee willen met het opvragen van hun

gegevens een signaal afgeven.

--------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________________

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl