-.-
23-02-14, 22:18
-.-

Z owel de burgemeester van Leiden als de onderminister van Justitie in
Nederland hebben de foute beslissing genomen.

Een veroordeelde pedofiel hoort niet in de wijk.
Die moet levenslang in een inrichting worden gezet, of het land uit. Een
van de twee. Iets anders kan niet.
De zorg voor de kinderen dient ver boven alle andere bestaande en denkbare zorgen voor de kinderen verheven te zijn.

Het gaat slecht in Nederland met de zorgen voor de kinderen. Andere landen doen het beter.

De eisen die aan de individuen in de productiemaatschappij
worden gesteld zijn zó hoog, dat zwaar en ernstig
orde- en gemoedsrust verstorende elementen daarbij
in geen geval meer kunnen worden getolereerd.
De woekering der contrabande is zo sterk toegenomen,
dat bij iedere producerende cel een eveneens te controleren
controle-eenheid (politieman) moet worden opgesteld.

Controleer je niets, dan flest iedereen naar hartelust
en grootscheeps de zaak aan alle kanten.

Er is vrijwel geen sprake meer van enige moraal,
in de maatschappij.

De staatssecretaris ziet dat in.
Het grijpt hem naar de keel.


De burgemeester heeft bovendien de ernstige fout gemaakt, de bevolking en
omwonenden in de wijk en in de straat niet van te voren over de komst van
de pedofiel in te lichten.

Dat de NRC van tevoren de juiste woonplaats, straat en huisnummer wél
bekendmaakte, is een juiste en terechte gang van zaken. Het strekt
de NRC tot eer. Het bovendien niets méér dan de gewone taak en plicht van
een krant.

Het gaat hier over de pedofiel te Leiden, waartegen de bevolking te hoop is
gelopen, toen hij er zeer kort geleden kwam te wonen.

De man is al eerder uit Kerkrade weggejaagd.

Natuurlijk kan men zeggen dat een veroordeelde een tweede kans, op re-
socialisatie, moet krijgen.

De ernst van het bij herhaling gepleegde en veroordeelde feit in dit geval,
overstijgt huizenhoog het belang dat betrokkene bij re-socialisatie zou
kunnen hebben.

Hij kan dus niet, nooit meer in de samenleving terug.
De schade die hij veroorzaakte en zal blijven veroorzaken, in welke vorm
ook, is verreweg te groot.

Controlemiddelen als van de reclassering en met een enkelband zijn van geen
enkele waarde. Dat leert m'n eigen twintigjarige ervaring hierover als
rechtbankspecialist.

De pedofiel had van tevoren van de algemene non-acceptans kunnen weten.
Hij overschreed opzettelijk de grens aan de tolerantie. Die is in de
samenleving zoals met alles overal, altijd, heel duidelijk en aanwijsbaar getrokken.

De burgemeester, die de maatregel heeft genomen, Lenferink, dient zijn
functie ter beschikking te stellen en terstond af te treden.

Hij heeft grote inschattingsfouten gemaakt. Het komt in Leiden nooit meer
stil.

Staatssecretaris Teeven met wie ik het doorgaans in alle gevallen eens ben,
heeft de verkeerde filosofie en volkspsychologie gevolgd.
Hij dacht de bevolking te kunnen heropvoeden in karakterslapte. Dat wreekt zich.

Ik val hem af, en ik ben het niet met hem eens.

De laatste tijd, het laatste halfjaar lijkt het erop, alsof de
staatssecretaris de directieven van de rechts- orde- en wetshandhaving wil
versoepelen en verzwakken.

Het ontslaat hem van de noodzaak meer politie, meer gevangenissen en meer
gevangenispersoneel aan te stellen en in werking te hebben.

Er mogen, kunnen en zullen burgerwachten en eigenrichting,
vrijheidsberoving in de maatschappij ontstaan.

Ramkoers

De staatssecretaris is op ramkoers. Dat is ook een, zeer bekende,
hervormingstactiek uit de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Je laat alles eerst naar de knoppen, en als het volledig in puin ligt, bouw
je het systeem een beetje meer gestroomlijnd en met puur noodzakelijk
geworden algemene instemming en volgzaamheid voce populi weer op.

Dat is de tactiek.

Het is een zeer onverantwoordelijke en inhumane tactiek. De staatssecretaris
heeft net als de burgemeester de taak, de veiligheid en het onaantastbaar
wezen van de bevolking en die van het individu te beschermen en te
verdedigen.
Als hij dat niet doet, kan hij gaan.

Beide ambtsdragers voldoen niet aan hun taak.
Het is een feit van grote ernst en betekenis, dat het zeventig jaar na het
einde van de oorlog met het land en het rechtssysteem zover is gekomen. Het
werd voorspeld.

Er zijn vooralsnog geen krachten in de maatschappij die het tij ten goede
kunnen keren.

Laat staan dat de verantwoordelijken binnen vijftig jaar tot de orde kunnen
worden geroepen.

Iedereen dient zelf zijn verantwoordelijke verdedigingsmaatregelen ter bescherming
van lijf, have en goed,
en voor zijn gezins- en familieleden, te nemen.

-.-

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl