-.-
22-02-2014, 23:08
-.-

H et is begrijpelijk dat de winkeliers, ondernemers en eigenaren,
aandeelhouders en zaakvoerders van winkelcentrum 't Loon in Heerlen niet
staan te springen en niet erg enthousiast zullen meewerken aan verkoop en
afbraak van 't Loon.

De onderhandelingen met de gemeente verlopen uiterst stroef en dat heeft
z'n oorzaak.

Claims tot schadevergoeding die de winkeliers en de eigenaar van 't Loon
destijds bij de gemeente hebben ingediend naar aanleiding van de verzakking
van winkelcentrum 't Loon en alle schade die daaruit is voortgekomen,
werden niet gehonoreerd.

De eigenaar en de winkeliers waren en zijn echter nog steeds van mening,
dat het gemeentebestuur een zeker verwijt gemaakt kan worden terzake van
het niet juist en oordeelkundig optreden en toezicht van de gemeente, die
mede tot de verzakking aanleiding en oorzaak hebben gegeven.

De gemeente (en haar verzekering) heeft alle claims vanuit 't Loon terzijde
gelegd en niet van toepassing verklaard.

Het juridisch adviserend advocatenkantoor van de eigenaar en de ondernemers
in 't Loon heeft de claims en de zaken echter nog niet afgehandeld en
afgesloten verklaard. Men is van mening dat enkele zaken nog geregeld en
naar behoren moeten worden afgehandeld. Totdat dit is gebeurd, weigert men
iedere daadwerkelijke medewerking aan (oriënterende) gesprekken over elke
verandering van 't Loon.

Naar aanleiding van de verzakking van 't Loon heb ik vrij kort na de
verzakking aan het advocatenkantoor van eigenaar en ondernemers een
verklaring van bevindingen afgelegd.

Advocaat mr. Paul Koeslag van het advocatenkantoor Banning in 's Hertogenbosch alsmede mevrouw ir.
Nadja Borkowski van bouwtechnische onderneming Bouwstad Projectmanagement
B.V. in Rijswijk waren met name daartoe naar Heerlen gekomen. Mijn verklaring werd
op video opgenomen in het restaurant dat op de hoek van de Saroleastraat
tegenover het NS station is gelegen.

Aan het opstellen van de verklaring ging een onderzoek ter plaatse van 't
Loon vooraf dat ik kort na de verzakking van 't Loon heb ingesteld. Dat
onderzoek werd ter plaatse gehouden in samenwerking met mijn broer, ir.
J.C. Zollner b.i., architect en stedenbouwkundige, te Roermond.

Mijn vader, ir. J.J.G. Zollner b.i., was vroeger als architect werkzaam in
Heerlen onder meer voor de bouw van het Grotius College.

Enkele ondernemers van 't Loon heb ik destijds bij het onderzoek vlak na de
verzakking van 't Loon, in kennis gesteld. Dat het onderzoek werd
gehouden, hebben zij toen aan de overige winkeliers meegedeeld.

Enkele kernpunten van de verklaring, die ik aan het advocantenkantoor heb
afgelegd, zijn de volgende.

1 .
Mij was opgevallen, dat bij het gereedmaken van de bouwput voor de rotonde
aan het Overloon, tegenover het DSM-gebouw, aan de voet van de
parkeergarage van 't Loon, geen damwanden waren gebruikt.

2 .
Er stond lange tijd extreem veel water in de bouwput, dat met veel vermogen
door extra pompen en aggregaten gedurende meer dan een week uit de bouwput
is weggepompt. Bouwvakkers verklaarden tegen mij, dat de grote hoeveelheid
water afkomstig was uit het opengemaakte oude riool dat nieuw moest worden
aangesloten, boven bij de Muzenlaan ter hoogte van winkelcentrum 't Loon.

3 .
De bouwvakkers hebben niet uitgesloten, dat er ook veel water mee naar
beneden stroomde uit de opengemaakte leidingen van de stadsverwarming.

4 .
Deze grote waterstromen, die naar beneden kwamen langs het opengemaakte
wegdek naast de ingang van 't Loon en de parkeergarage, hebben ervoor
gezorgd dat er grote uitstroom is geweest van zand en grondlagen in de
diecte nabijheid van ingang 't Loon en de parkeergarage.

5 .
Er zijn door het bouw- en woningtoezicht van de gemeente geen metingen of
monsteringen te dien aangaande, naar gedaan.

6 .
Toen de rotonde klaar en dicht was, heeft zich kort daarna al een
gedeeltelijke instorting van de parkeergarage voorgedaan. Op last van de
gemeente werden stempels geplaatst en werd de parkeergarage gedeeltelijk
gesloten.

7 .
Kort daarna heeft zich de volledige ingangsinstorting van 't Loon voorgedaan. Die is
vermoedelijk veroorzaakt door een "luchtledigheid" in de grondlaag onder en de ingang en
naast de parkeergarage, die veroorzaakt is door de al even genoemde
rioolwater- uit- en medestroom.

8 .
De luchtledigheid is thans weg, en een verzakking zal zich niet meer
voordoen. 't Loon dient in oude luister te worden hersteld. Claims zijn voor
rekening van de gemeente, de wegenbouwer, van eigenaren en winkeliers.

9 .
Bij wijze van uitzondering heb ik destijds van de bouwput en
het uitstroomwater geen foto's gemaakt. Er zijn voor de gemeente niet
genoeg technisch controleerbare bewijzen voor onze stellingen.

10 .
Het is niet uitgesloten, dat de eigenaren en ondernemers van 't Loon in de
zeer nabije toekomst nog met de gemeente een appeltje hebben te schillen
aangaande schadevergoeding. Voordat 't Loon zou moeten of kunnen worden afgebroken.

-.-

Voor de inhoud van mijn verklaring verwijs ik naar genoemd
advocatenkantoor.

Zie ook:
http://juzonieuws.nl/heerlen/pg000003.htm


-.-

Jules Zollner, Heerlen.

-.-

___________________________________________________________________________________________________

Update 24-02-2014, 10:57

Dat de zaken met betrekking tot de verzakking 't Loon zich hebben voorgedaan,
zoals door mij hierboven beschreven,

blijkt wel en wordt bewezen door het feit,
dat er al enige maanden een reusachtige bouwput
is verschenen vlakbij de plaats waar zich destijds
de verzakking heeft voorgedaan,

namelijk bij de ingang van 't Loon en naast en aan de ondergrondse parkeerplaats.

Er zijn in deze bouwput geen damwanden,
en er staat geen water.

Er is geen uitstroom van grond en grondlagen,
die veroorzaakt zou kunnen worden door grote watermassa's
van 't riool, dat naast de bouwput langs de Muzenlaan
naar beneden naar rotonde Overloon (onoordeelkundig)
opengemaakt en leeggezogen zou worden.

De zaken worden verder uitgezocht door bovengenoemd advocanetnkantoor,
dat eerst eventuele claims voor het gemeentebestuur
afgehandeld wil hebben,
voordat besprekingen over sloop verkoop onteigening
en herinrichting kunnen worden geëntameerd.

Zie ook:

http://www.juzonieuws.nl/fotos/pg000002.htm

__________________________________________________________________________________________________

-.-

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl